dissabte, 11 de juliol del 2015

Treballem per comissions les Claus de Vida

Edifici on es fa el Capítol
El matí comença per la presentació de les Línies d'Acció de la darrera Clau de Vida: "Allò Calassanci". Ho presenta Alejandro Solórzano. S'obre un diàleg sobre el tema.
Amb aquesta desena Clau de Vida, passem a una nova etapa en la que treballarem en comissions les deu Claus de Vida. En primer lloc totes les comissions treballem la Clau de "Cultura i Pastoral Vocacional". L'objectiu de la feina és millorar, si cal, el text, que ha estat reformulat a partir dels diàlegs dels dies anteriors, i prioritzar.
Sala Capitular

Treball de comissions

Treball de comissions

Treball de comissions

Treball de comissions
A la tarda fem el mateix per la Clau de "Vida Comunitària" i després se'ns distribueixen les altres vuit Claus de Vida, una a cada comissió per tal de fer el mateix treball.
Per acabar aquest dissabte se'ns presenta la província d'Eslovàquia, ja que demà farem una visita a un dels llocs on hi ha escolapis, Nitra. Ho fan els dos representants d'aquesta demarcació. Com ja heu vist anteriorment, Esztergom es troba just a la frontera amb Eslovàquia.
Capitulars d'Eslovàquia

Presentació d'Eslovàquia
Així s'acaba aquest dia. Demà anem cap a Eslovàquia.

Josep Maria Canet

4 comentaris: