dijous, 25 de juny de 2015

Capítol General 2015


Logo i lema del Capítol General

Des del 30 de juny fins al 21 de juliol tindrà lloc a Esztergom (Hongria) el 47è Capítol General de l'Escola Pîa.
El Capítol General de l'Escola Pia es convoca cada 6 anys.  
Les Constitucions de l'Escola Pia, en el nº 216, expliquen la funció d'aquesta assemblea. Diu així:
"El Capítol General és l'òrgan suprem de l'Orde. Serà convocat en el temps establert per les Regles:
a) per a examinar l'estat de l'Orde, i donar compte del govern i de l'administració des del darrer Capítol;
b) per a elegir el Prepòsit General i els seus Assistents;
c) per a discutir les proposicions presentades, tractar les qüestions més greus, fer una planificació de l'Institut i revisar les nostres lleis."
Esztergom
El Capítol de 2015 estarà composat per 62 religiosos. 29 hi van per raó del seu càrrec i 33 elegits per les diferents províncies. A més a una part del Capítol hi seran convidats amb veu i sense vot 9 laics de diferents demarcacions.

L'Escola Pia de Catalunya estarà representada per tres religiosos, l'Eduard Pini, provincial, el Joan Prat i el Josep M. Canet, elegits pel Capítol Provincial, i un laic, el Joan Vila. 
La viceprovíncia de les Califòrnies estarà representada pel Jaume Pallarolas, viceprovincial, i per l'Hilario Flores, elegit pel capítol viceprovincial.

A través d'aquest bloc intentarem que pugueu seguir el Capítol.

Josep Maria Canet

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada